Sepsis - erken teşhisin önemi

Gerçekler kendisini ifade eder – sepsis mortalite oranları hala kabul edilemez bir şekilde yüksektir : sepsisli hastalar için -20, septik şokta 0-50  seviyesine ulaşıyor [1]

Bir çok hasta acil departmana lokal enfeksiyon ile başvurur veya bazı durumlarda ameliyat veya major travma sonrası enfeksiyon gelişir. Bakteriyel infeksiyon özellikle kan akışına karışır, sistemik enfeksiyona neden olur ve sepsis olarak bilinen immun yanıta neden olur [2].

Sepsis'in tanımlanması özellikle başlangıç aşamasında zor olabilir. Sepsis uzun süre tanımlanmadan kalırsa veya etkin antibiyotik tedavisi yeterince erken başlanmazsa, hızlıca ciddi sepsise veya septik şoka çevirebilir. Hipotansiyonlu septik şok hastalarında antibiyotik tedavisinin uygulanmasında her 1 saatlik gecikme ile mortalite riski% 7.6 artmaktadır[3-4].

 

Kumar et al. Crit Care Med 2006; 34:1589–96

Erken ve etkin tedavinin hızlıca başlanmasına ilişkin sıkı kılavuzlar yer almasına rağmen, sepsis ilişkili mortalite ve morbidite oranları diğer infeksiyon ilişkili durumlara göre halen yüksektir. Sepsis, acil departmana gelen hastalarda özellikle de toplum kaynaklı pnömoni gibi üst solunum yolu şikayeti olan kişilerde artan bir şekilde tanımlanmaktadır [5].

Son on yılda, acil departman tarafından rapor edilen sayı 3 katına çıkmıştır - miyokardiyal enfarktüs sayısını aşmaktadır - Sepsis'in patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır ve spesifik bir tedavisi mevcut değildir. Erken teşhis,etkin antibiyotik tedavisine başlamak için oldukça önemlidir [2-4].

Sepsisin patogenezi tam olarak anlaşılmadığından ve spesifik bir tedavi olmadığından, mümkün olan en iyi hasta sonuçlarının sağlanması için sepsisin erken teşhisi gecikmeden etkili antibiyotik tedavisine başlanmalıdır [3].

 

           
  1. Hotchkiss RS et al. Sepsis and septic shock. Nat Rev Dis Primers 2016; 30: 2.
  2. http://www.world-sepsis-day.org/?MET=SHOWCONTAINER&vCONTAINERID=11 Temmuz 2017'de erişildi
  3. Kumar A, Roberts D, Wood KE, et al. Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Crit Care Med 2006; 34:1589-96. 
  4. Brun-Buisson C. The epidemiology of the systemic inflammatory response. Intensive Care Med 2000; 26,1: 64-74
  5. Wang HE, Shapiro NI, Angus DC, Yealy DM. National estimates of severe sepsis in United States emergency departments. Crit Care Med 2007; 35:1928-36.

Bu web sitesinde tanımlama bilgileri kullanılmaktadır

Tanımlama bilgisi kullanımı