Prokalsitonin (PCT) - sepsis tanısına yardım için tercih edilen biyobelirteçtir

Hem tanısal hem prognostik etkiye sahip bir biyobelirteç olarak kabul edilen prokalsitonin, acil servis ve yoğun bakım klinisyenlerine sepsis tanısında yardımcı olan önemli bir araç sunar ve böylece antibiyotik karar alımını ve potansiyel olarak klinik sonuçları iyileştirir [1].

 • Bilgi isteyin

  PCT ve sepsis teşhisi hakkında daha fazla bilgi edinmek?

  Gönderilen verilerle birlikte Radiometer haberler ve bilgilerini de almak istiyorum. Radiometer e-posta iletişiminden istediğim herhangi bir zamanda ayrılabileceğimi anladım. 
  Bu formu göndermekle veri politikası bildirimini kabul etmiş oluyorsunuz.
 • Klinik makaleyi indirin

  Klinik makaleyi indirin

  Gönderilen verilerle birlikte Radiometer haberler ve bilgilerini de almak istiyorum. Radiometer e-posta iletişiminden istediğim herhangi bir zamanda ayrılabileceğimi anladım. 
  Bu formu göndermekle veri politikası bildirimini kabul etmiş oluyorsunuz.

Bir 116-amino asit polipeptid kalsitonin prohormonu olan prokalsitonin (PCT), sepsis tanısına yardımcı olmak için bir biyobelirteç olarak kullanılmaya başlanmıştır ve hastaların klinik değerlendirmesini iyileştirmek için yüksek bir potansiyele sahiptir [1].

PCT, ağırlıklı olarak tiroid bezinin C-hücreleri ve daha düşük oranda akciğer ve bağırsak gibi diğer organların nöroendokrin dokusu tarafından sentezlenir. Kandaki normal prokalsitonin düzeyleri çok düşüktür.

Bununla birlikte, üretim hemen hemen her organda inflamatuvar sitokinler ve özellikle sepsis sırasında var olan bakteriyel endokrinler tarafından uyarılabilir ve bu da kan içinde yüksek miktarda prokalsitoninin salınmasına neden olur.

Bu, prokalsitonin düzeylerinin örn. sepsis için bir biyobelirteç olarak kullanılmasına olanak tanır. PCT düzeyi ne kadar yüksekse, sistemik infeksiyon ve sepsis olasılığı da o kadar yüksektir [2].

PCT'nin olumlu kinetiği, potansiyel olarak sepsisin daha erken teşhis edilmesini ve ilerlemesinin daha iyi izlenmesini sağlar. Bu nedenle PCT'nin birincil kullanım alanı sepsis gibi sistemik bakteriyel infeksiyonların varlığını ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktır ve çok sayıda çalışma, PCT'nin sepsis tanı ve tedavisindeki potansiyel rollerini araştırmıştır [2-4].

Schuetz ve ark. tarafından yayınlanan yakın tarihli bir uzlaşı makalesinde, acil servis ve yoğun bakım hastalarında klinik şiddet, bakteriyel infeksiyon olasılığı ve PCT düzeylerine dayalı antibiyotik yönetimi ile ilgili öneriler sunulmaktadır. Bkz. Şekil 1 - 3 [1].

Yoğun bakım ünitesi dışında hafif hastalığı olan hasta

(QSOFA, MEDS, NEWS gibi belirli skorların ayarlanmasıyla tanımlanır)

Klinik makaleyi indirin

Gönderilen verilerle birlikte Radiometer haberler ve bilgilerini de almak istiyorum. Radiometer e-posta iletişiminden istediğim herhangi bir zamanda ayrılabileceğimi anladım. 
Bu formu göndermekle veri politikası bildirimini kabul etmiş oluyorsunuz.

Şekil 1. Yoğun bakım ünitesi dışında hafif hastalığı olanlarda PCT kullanımı. Copyright Clearance Center yoluyla izin alınmıştır.

Klinik makaleyi indirin

Klinik makaleyi indirin

Gönderilen verilerle birlikte Radiometer haberler ve bilgilerini de almak istiyorum. Radiometer e-posta iletişiminden istediğim herhangi bir zamanda ayrılabileceğimi anladım. 
Bu formu göndermekle veri politikası bildirimini kabul etmiş oluyorsunuz.

Yoğun bakım ünitesi dışında orta derecede hastalığı olan hasta

(QSOFA, MEDS, NEWS gibi belirli skorların ayarlanmasıyla tanımlanır)

Şekil 2. Yoğun bakım ünitesi dışında orta derecede hastalığı olan hastalarda PCT kullanımı. Copyright Clearance Center yoluyla izin alınmıştır.

Sepsisin erken teşhisi için tanısal bir biyobelirteç olarak PCT'nin kullanılması yönünde artan kanıtlar vardır.


Sepsis-3 görev gücü tarafından belirtildiği üzere, şu anda sepsis tanısı için kabul görmüş bir tanı testi bulunmamaktadır [5].


Sepsisin tanınması için dikkatli bir hasta takibi ve gözlemi gerekmektedir. Bu felsefe aynı zamanda Sepsis Six girişimi [6], NICE Yönergesi NG51 [7] ve 2018 sepsis paketinde de bulunur; bu 1 saat içinde uygulanması gereken hem izleme hem proaktif önlemlerin bir kombinasyonudur ve ampirik intravenöz antibiyotik uygulamasını da içerir.


Son on yıl içinde, biyobelirteçlerin infeksiyon ve sepsis tanı ve tedavisindeki yardımcı rolü kapsamlı olarak araştırılmıştır. Prokalsitonin ölçümü günümüzde sepsis tanısına ve antimikrobiyal tedavi süresinin belirlenmesine yardımcı olmak için dünyanın birçok yerinde yaygın olarak kullanılmaktadır [9].


Sistemik inflamasyon ve infeksiyon tanısında yardım amacıyla sık kullanılan diğer bir biyobelirteç olan C-reaktif proteine (CRP) kıyasla prokalsitonin daha üstün bir biyokinetik sergileyerek, bakteriyel infeksiyon ve sepsis durumunda daha erken artan ve infeksiyon kontrol altına alındığında daha hızlı düşen konsantrasyonlara sahiptir [10].

Antibiyotik tedavisinin PCT kılavuzlu kullanımı

PCT kullanımı, PCT'nin antimikrobiyal yönetimi için kullanılabileceğini öne süren Sepsis Kampanyası yönergelerinde [9] açıklanmıştır. PCT'yi antibiyotik uygulanmadan önce, bir başlangıç PCT değeri elde etmek için sepsisin tanısal aşamasında ölçmeniz önerilir [11].

Sepsis şüphesinde ampirik antibiyotik tedavisine hemen başlanmalı ve hasta yoğun bakıma sevk edilmelidir. Hastanın tedaviye yanıt verdiğinden emin olmak için PCT testinin düzenli olarak tekrarlanmasını tavsiye ederiz (Şekil 1-3).

Antimikrobiyal tedavinin deeskalasyonu, antibiyotik yönetim programlarının bir dayanak noktasıdır ve daha az dirençli mikroorganizma, daha az yan etki ve daha düşük maliyet ile ilişkilendirilmektedir (SSC yönergeleri 2016) [9].

2016 SSC yönergelerine göre, prokalsitonin düzeylerinin ölçülmesi şunları sağlar:


 • sepsis hastalarında antimikrobiyal tedavi süresinin kısaltılmasını desteklemek için kullanılabilir

 • başlangıçta sepsis gibi görünen ancak sonradan klinik infeksiyon kanıtları sınırlı olan hastalarda, ampirik antibiyotiklerin kesilmesini desteklemek için kullanılabilir

PCT kılavuzlu tedavinin etkinliği ve güvenliği bir dizi klinik çalışmayla kanıtlamıştır [3, 12, 13-16]. PCT ölçümleri kılavuzluğunda, hem acil servis hem yoğun bakım ünitesindeki hastalarda ABx süresi klinik güvenlikten ödün vermeden birkaç gün boyunca sürekli olarak kısaltıldı [11, 13, 15, 16].

Yoğun bakım ünitesinde ağır hasta

(QSOFA, SOFA, APACHE gibi belirli skorların ayarlanmasıyla tanımlanır)

Şekil 3. Yoğun bakım ünitesindeki ağır hastalarda PCT kullanımı. Copyright Clearance Center yoluyla izin alınmıştır.

Referanslar

1.Schuetz P. et al. Procalcitonin (PCT)-guided antibiotic stewardship: an international experts consensus on optimized clinical use. Clin Chem Lab Med 2019; 57, 9.
2. Becker KL, Snider R, Nylen ES. Procalcitonin assay in systemic inflammation, infection, and sepsis: Clinical utility and limitations. Crit Care Med 2008; 36,
3. Tang H, Huang T, Jing J, Shen H, Cui W. Effect of procalcitoninguided treatment in patients with infections: a systematic review and meta-analysis. Infection 2009; 37.
4. Jones AE, Fiechtl JF, Brown MD, Ballew JJ, Kline JA. Procalcitonin test in the diagnosis of bacteremia: a meta-analysis. Ann Emerg Med 2007; 50.
5. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 315, 8.
6. Daniels, R.; Nutbeam, T.; McNamara, G.; Galvin, C. The sepsis six and the severe sepsis resuscitation bundle: A prospective observational cohort study. Emerg. Med. J. 2011, 28.
7. National Institute for Health and Care Excellence. Sepsis: Recognition, Diagnosis and Early Management (NICE Guideline NG51). 2016. Available online: https://www.nice.org.uk/guidance/ng51 (last accessed June 2020)
8. Levy, MM. Evans, LE. Rhodes, A. The surviving sepsis campaign bundle: 2018 update. Crit. Care Med. 2018; 46.
9. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med 2017; 43, 3.
10. Meisner M, Tschaikowsky K, Palmaers T, Schmidt J. Comparison of procalcitonin (PCT) and C-reactive protein (CRP) plasma concentrations at different SOFA scores during the course of sepsis and MODS. Crit Care 1999; 3.
11. Broyles M. Impact of Procalcitonin-Guided Antibiotic Management on Antibiotic Exposure and Outcomes: Real-world Evidence. Open Forum Infectious Diseases 2017.
12. Balk RA et al. Effect of procalcitonin testing on health-care utilization and costs in critically ill patients in the United States. CHEST 2017; 151.
13. Christ-Crain M, Stolz D, Bingisser R et al. Procalcitonin guidance of antibiotic therapy in community-acquired pneumonia: a randomized trial. Am J Respir Crit Care Med 2006; 174.
14. Schuetz P, Briel M, Christ-Crain M et al. Procalcitonin to guide initiation and duration of antibiotic treatment in acute respiratory infections: an individual patient data meta-analysis. Clin Infect Dis 2012; 55.
15. Christ-Crain M, Jaccard-Stolz D, Bingisser R et al. Effect of procalcitonin-guided treatment on antibiotic use and outcome in lower respiratory tract infections: cluster-randomised, singleblinded intervention trial. Lancet 2004; 363.
16. Bouadma L, Luyt C-E, Tubach F et al. Use of procalcitonin to reduce patients’ exposure to antibiotics in intensive care units (PRORATA trial): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2010; 375.

Bu web sitesinde tanımlama bilgileri kullanılmaktadır

Tanımlama bilgisi kullanımı
Radiometer hesabınızı onaylayın

Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin

DEVAM
Bu formu göndermekle veri politikası bildirimini kabul etmiş oluyorsunuz.
Radiometer, müşteri erişimlerinde kimlik doğrulaması için Microsoft Azure AD kullanmaktadır. Eğer zaten kayıt yaptırdıysanız, Microsoft Azure AD kimlik bilgilerinizle oturum açmanız için Microsoft Azure AD'a yönlendirileceksiniz.
Kaydınız zaten bulunmaktadır
Radiometer, müşteri erişimlerinde kimlik doğrulaması için Microsoft Azure AD kullanmaktadır. Eğer zaten kayıt yaptırdıysanız, Microsoft Azure AD kimlik bilgilerinizle oturum açmanız için Microsoft Azure AD'a yönlendirileceksiniz.
Teşekkür ederiz

Microsoft Azure AD'u kullanarak oturum açmanız için size kısa süre içinde bir davetiye e-postası göndereceğiz

Radiometer, müşteri erişimlerinde kimlik doğrulaması için Microsoft Azure AD kullanmaktadır.
Üzgünüz

E-postanız sistemimizde kayıtlı görünmüyor

Radiometer, müşteri erişimlerinde kimlik doğrulaması için Microsoft Azure AD kullanmaktadır. E-postanız kayıtlı değilse, lütfen DEVAM'ı tıklayın ve oturum açma sürecinde size yol göstereceğiz.
Size daha önce e-posta yolu ile bir davetiye göndermiştik

Kayıt işlemini tamamlamak için lütfen e-postadaki "Başla" yı tıklayın

Radiometer, müşteri erişimlerinde kimlik doğrulaması için Microsoft Azure AD kullanmaktadır.
OTURUM AÇ

Bir iletişim hatası nedeniyle talebinizi işleme alamadık

Üzgünüz

Bu hesap için portala erişim sağlanmamış görünüyor

Radiometer; müşteriler ve iş ortakları için müşteri portalımınız üzerinde belgeler, kaynaklar ve diğer hizmetlere güvenli bir erişim sağlamak için AZURE AD kullanmaktadır.

Şirketiniz zaten AZURE AD kullanıyorsa, Radiometer'in müşteri portalına erişmek için aynı kimlik bilgilerini kullanabilirsiniz.

En önemli avantajları

 • Mevcut Active Directory kimlik bilgilerinin kullanılmasına olanak tanır
 • Tek bir kez oturum açılır
 • Gelecekteki hizmetlere erişim için aynı kimlik bilgileri kullanılır

Erişim talebinde bulun

Talebiniz onaylanınca, hizmetlerimize erişebilmeniz için e-posta yoluyla size bir davetiye gönderilecektir.

Daveti kabul ederseniz ve şirketiniz zaten AZURE AD kullanıyorsa, Radiometer'in müşteri portalına erişmek için aynı kimlik bilgilerini kullanabilirsiniz. Aksi takdirde sizin için otomatik olarak bir hesap oluşturulacaktır.

Yürürlük tarihi 14/05/2018

Bu Çevrimiçi Gizlilik Açıklaması ("Gizlilik Açıklaması"), Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, Danimarka tarafından kontrol edilen ve bize bu Gizlilik Politikası ile bağlantılı olan web siteleri, mobil siteler, mobil uygulamalar ve diğer dijital ürün ve hizmetler (toplu olarak, "Radiometer Siteleri") üzerinden sağlanan Kişisel Verileri nasıl ele aldığımızı açıklamaktadır.  Yürürlükteki yasalar uyarınca, Radiometer Kişisel Verilerin işlenmesi sürecinde veri denetimcisidir.

Bu Gizlilik Açıklaması, Radiometer Sitelerinin bağlantı verebileceği üçüncü taraf web siteleri için geçerli değildir..

Çevrimiçi Topladığımız Bilgi Türleri

Radiometer Sitelerini kullanımınız sırasında toplayabileceğimiz Kişisel Veri türleri bu bölümde açıklanmıştır ve hem sizin bize verdiğiniz bilgileri, hem Radiometer Sitelerini kullandığınızda otomatik olarak topladığımız bilgileri içermektedir.

Bu Gizlilik Politikası kapsamında "Kişisel Veriler" ifadesi, kimliğinizi tanımlayan veya sizi tanımlamak için makul olarak kullanılabilecek bilgiler anlamındadır. Kişisel Verilere örnekler isim, adres, telefon numarası ve e-posta adresini içerir.

 

Sağladığınız Bilgiler

Radiometer Siteleri yoluyla sunulan bilgilerin çoğunu alabilmek için bir hizmet ya da programa kayıt yaptırmak zorunda değilsiniz. Ancak içeriklerimizden bazıları yalnızca kayıtlı veya tanımlı kullanıcıların kullanımına açıktır ve bu hizmetleri alabilmek için bir profil oluşturmanız veya kendinizle ilgili belirli bilgileri vermeniz gerekmektedir.

Radiometer Sitelerini Ziyaret Ettiğinizde Sağladığınız Kişisel Veriler

Öneğin bir ürün satın aldığınızda, pazarlama ürün ve bilgilerini almak istediğinizde, Radiometer müşteri hizmetlerini aradığınızda veya Radiometer anketlerine veya araştırmalarına yanıt verdiğinizde, Radiometer Sitelerinde sağladığınız Kişisel Veriler Radiometer tarafından toplanır. Bu aşağıdakileri içerebilir:

 • İsim, adres, telefon numarası veya e-posta adresiniz gibi iletişim Bilgileri
 • Kullanıcı adınız ve şifreniz gibi Kayıt Bilgileri
 • Bir sağlık uzmanı olarak Radiometer'e bir hizmet sağladığınızda verilen ücret bilgileri
 • Radiometer'de kariyer olanaklarını araştırırken verdiğiniz istihdam, eğitim ve diğer arka plan bilgileri
 • Ödeme bilgileri (örn. banka bilgileri, ödeme kartı numarası, son kullanma tarihi, teslimat adresi ve fatura adresi)
 • Sizin vermiş olabileceğiniz içerikler (örn. Çevrimiçi İletişim Formumuzu doldurduğunuzda veya başka bilgiler gönderdiğinizde).
   

 

Radiometer ile Diğer Etkileşimleriniz Sırasında Paylaştığınız Kişisel Veriler

Sorular sormak, ilgi alanlarınızı görüşmek veya ürünlerimizle ilgili sorunları bildirmek için Radiometer ile iletişim kurabilirsiniz. Eğer Radiometer ile iletişim kurar veya Radiometer'den bilgi isterseniz, sizden iletişim bilgilerinizi ve talebinizle ilgili olan Kişisel Verileri sağlamanız istenebilir.

Otomatik Olarak Toplanabilecek Bilgiler

Radiometer Sitelerini kullandığınızda ayrıca aşağıda belirtilen şekilde bazı kullanım ve cihaz bilgilerini de otomatik olarak toplayabiliriz.

IP Adresi

Radiometer Sitelerini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın veya diğer elektronik cihazlarınızın İnternet Protokol ("IP") adresini kaydedebiliriz. IP adresi, Sitelere erişmek için kullandığınız elektronik cihazı tanımlar ve Radiometer Sitelerinde gezindiğinizde bilgisayarınızla iletişimi sürdürmemize ve içeriği özelleştirmemize olanak tanır. 

Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri

Ayrıca,  çerezler ve web işaretçileri gibi izleme teknolojileri yoluyla Radiometer Sitelerini kullanımınız hakkında bilgi topluyoruz. "Çerez", ilgi alanlarınızı ve tercihlerinizi takip etmek ve sizi tekrar gelen bir ziyaretçi olarak tanımak için bilgisayarınıza aktarılan benzersiz bir sayısal koddur.  "Web işaretçisi", bir web sitesi, e-posta veya reklamın üzerine yerleştirilen ve kullanıcı aktivitesi ve site trafiği gibi şeylerin izlenebilmesini sağlayan şeffaf bir grafik görüntüsüdür. Bu teknolojiler tercihlerinizin hatırlanmasına yardımcı olur ve Radiometer Sitelerinde önceki aktivitelerinizi gösteren "tıklama davranışı" verilerine göre ilginizi çekebilecek içerik ve özellikleri size sunabilmemizi sağlar.

Google Görüntülü Reklamcılığı'nı (Google Display Advertising) (örn. Google Analytics ile Tekrar Pazarlama, Google Display Network Görüntüleme Raporlaması, DoubleClick Campaign Manager entegrasyonu ve Google Analytics Demografi ve İlgi Raporlaması) (1) Radiometer Sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlere dayanarak size başka web siteleri üzerinde reklamlarımızı göstermek, ve (2) reklam hizmetlerimizin görüntülenme ve kullanımını daha iyi anlamak amacıyla kullanıyoruz. Google Analytics Demografi ve İlgi Raporlama hizmetiyle bağlantılı olarak, Google'ın ilgi alanına dayalı reklam veya üçüncü taraf izleyici verilerini (yaş, cinsiyet ve ilgiler gibi) Google Analytics ile birlikte kullanarak pazarlama kampanyalarımızı ve Site içeriğini anlayabilir ve iyileştirebiliriz. 

Çevrimiçi reklamlarımızın bazıları Google Görüntülü Reklamcılık (Google Display Advertising) üzerinden verilmektedir. Bu programın bir parçası olarak, Yeniden Hedefleme gibi Google Analytics özelliklerini kullanıyoruz. Reklam ağlarının sunduğu bu ve diğer özelliklerle bağlantılı olarak, biz ve Google da dahil olmak üzere reklam ağlarının operatörleri, kullanıcının Radiometer Sitelerine önceki ziyaretlerine dayanarak bilgilendirme yapmak, optimize etmek ve internet genelinde reklamlar sunmak amacıyla üçüncü taraf çerezleri (örn. DoubleClick çerezi) ve bazı durumlarda birinci taraf çerezleri (örn. Google Analytics çerezi) kullanabiliriz. Ayrıca Radiometer Sitelerini ziyaret ettiğinizde bize bağlı şirketlerimizden bazılarının reklamlarını gösterebiliriz. 

Kişisel verilerle ilgili Google politikası hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen şu adresten Google Gizlilik Politikasını gözden geçirin: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Google Ads sisteminden ayrılmak için şu adresi ziyaret edin: http://www.google.com/ads/preferences. Verilerinizin Google Analytics tarafından kullanılmasını istemiyorsanız, Google Analytics'ten ayrılma tarayıcı eklentisini Google Analytics'ten ayrılma sayfası üzerinden yükleyebilirsiniz. 

Bu Radiometer Sitesi, tarayıcılardan alınan "izlenmek istemiyorum" sinyallerine yanıt verecek şekilde tasarlanmamıştır.
Çerezler ve diğer izleme teknolojileri ve nasıl devre dışı bırakılacaklarına ilişkin ayrıntılı bilgi için:http://www.allaboutcookies.org/. Bazı çerezlerin Sitelerimizin işleyişi açısından şart olduğunu ve bunların silinmesi veya devre dışı bırakılmasının sitenin işlevselliğini azaltacağını lütfen dikkate alın.

Mobil İzleme

Bazı Radiometer Siteleri, mobil cihazınızdan kullanabileceğiniz mobil uygulama ya da mobil siteler olarak da mevcuttur. Eğer Radiometer Sitelerinin erişim ve kullanımı için bir mobil cihaz kullanıyorsanız, yukarıda belirtilen diğer bilgilere ek olarak mobil kullanıma özgü şu bilgileri toplayabiliriz: cihaz veya reklam kimliği, cihaz türü, donanım türü, ortam erişim kontrolü ("MAC") adresi, uluslararası mobil donanım kimliği ("IMEI"), mobil işletim sisteminizin sürümü, Radiometer Sitesinin erişim ve yüklenmesi için kullanılan platform (örn. Apple, Google, Amazon, Windows), cihazınızın yer ve kullanım bilgileri ve Radiometer Siteleri kullanım bilgileriniz.

Diğer Kaynaklardan Toplanan Bilgiler

Bir Radiometer Sitesine yaptığınız ziyarette hakkınızda toplanan bilgileri, diğer Radiometer Sitelerine yaptığınız ziyaretlerde toplanan bilgilerle birleştirebiliriz. Ayrıca, Radiometer Sitelerinden hakkınızda topladığımız bilgileri çevrimdışı topladığımız bilgilerle ve üçüncü tarafların bize sağladığı bilgilerle de birleştirebiliriz.

Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

Kişisel Verilerinizi, talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri size sağlamak, sizinle iletişim kurmak, Radiometer Sitelerindeki deneyiminizi iyileştirmek, genel olarak ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve diğer dahili iş süreçleri için kullanıyoruz. Bu kullanımlar ayrıca Kişisel Verileri kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanım, iletişim yoluyla bildirim, yayınlama ve diğer şekilde kullanıma sunulma, hizalama veya birleştirilme, kısıtlama, silme veya yok edilme işlemlerini içerebilir. Hakkınızda topladığımız Kişisel Veriler, sizinle yaptığımız en son etkileşimi takiben 5 [beş] yıl süreyle saklanabilir. Bu süreden sonra sadece yukarıda belirtilen amaçlar için makul düzeyde gereken ve yürürlükteki kanunlara uyan bir süre boyunca arşivlenecektir.

Talep Ettiğiniz Ürün ve Hizmetlerin Sağlanması

Bir ürün satın almayı veya hizmetlerimizden yararlanmayı seçerseniz, Radiometer Siteleri üzerinden sağladığınız Kişisel Verileri siparişlerinizin ve faturalarınızın yönetiminde, ödeme yapmada, sorularınıza yanıt vermede, talep ettiğiniz hizmetleri sağlamada ve en uygun müşteri deneyimini sunmada kullanırız.

Pazarlama

Ayrıca, Radiometer ve ilgili iştiraklerden, Radiometer ile ilgili ürün ve hizmet teklifleri, ürünlerimizle ilgili anketlere katılma davetleri veya özel promosyonlarla ilgili bildirimler gibi, pazarlama bilgileri de alabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, size pazarlama bilgileri göndermek için iletişim ve diğer Kişisel Verilerinizi kullanacağız.

Özelleştirilmiş Kullanıcı Deneyimleri

Sağladığınız Kişisel Veriler, özelleştirilmiş teklifler, bilgiler ya da sizin ilgi ve tercihlerinize göre belirlenmiş hizmetlerin oluşturulmasında kullanılabilir.  Ayrıca, IP adresinizi ve çerez veya benzeri izleme teknolojileriyle otomatik olarak edindiğimiz verileri Radiometer Sitelerimizin kullanımı ve gezinmesini kolaylaştırmak ve ayrıca sizi ilgilendirebilecek bilgi ve hizmetleri tahmin ederek Radiometer Sitelerinin içeriklerini kişiselleştirmek için kullanabiliriz.

İş ve Ürün İyileştirme

Radiometer'in müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına ve ürün, hizmet, malzeme ve programlar geliştirmesine, iyileştirmesine ve değerlendirmesine yardımcı olacak yeni bilgiler keşfetme amacını taşır. Radiometer sağlamış olduğunuz bilgileri analiz eder. Bu nedenle Radiometer kimliğinizi doğrudan belli edebilecek bilgileri kullanmaz.

Sitenin Analizi ve Geliştirilmesi

Sizin sağladığınız ve Radiometer Sitelerini kullanımınız sırasında otomatik olarak topladığımız bilgileri, sitenin iyileştirilmesi, analizi ve optimize edilmesi amacıyla kullanıcı trafik modellerini ve tercihlerini izlemek için kullanabiliriz.

İşlemlerin Yasal Dayanağı

Avrupa veri koruma yasaları uyarınca, Radiometer Kişisel Verilerinizi işlemek için yasal bir dayanağa sahip olmak zorundadır. Belirli bir durumda uygulanan yasal zemin, Radiometer'in Kişisel Verilerinizi işlemek için yukarıda açıkladığı özel amaçlara dayanacaktır:

 • Bazı durumlarda Radiometer Kişisel Verilerinizi toplamak ve işlemek için sizden onay isteyebilir. Onay vermeyi seçerseniz, daha sonra onayınızı "Gizlilik Seçimleriniz" bölümünde açıklanan şekilde bizimle iletişim kurarak geri çekebilirsiniz.  Onayınızı geri çekmenizin o ana kadar yapılmış olan işlemler üzerinde etkisi olmayacağını lütfen dikkate alın. 
 • Diğer durumlarda, Kişisel Verilerinizin işlenmesi, geçerli bir yasa veya yönetmelikle veya tabi olduğunuz sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olabilir. Bu işlemden vazgeçmeniz mümkün olmayabilir, ya da vazgeçme seçiminiz size sunmakla sorumlu olduğumuz bir sözleşme yükümlülüğünü yerine getirme kabiliyetimizi etkileyebilir.
 • Diğer durumlarda Radiometer Kişisel Verilerinizi sizinle ürün ve hizmetlerimiz, bilimsel araştırmalar ve eğitim fırsatları hakkında iletişim kurmaya yönelik meşru menfaatlerine dayanarak işleyebilir.  Kişisel Verileriniz üzerinde bu gibi tüm işlemlerden vazgeçme hakkına sahipsiniz.  Bunu "Gizlilik Seçimleriniz" bölümünde açıklanan şekilde bizimle iletişim kurarak yapabilirsiniz.  
 

Paylaştığımız Bilgiler

Kişisel Verilerinizi üçüncü taraflarla yalnızca aşağıda belirtilen koşullarda paylaşırız. Kişisel Verileri kendi pazarlama amaçları için üçüncü taraflara satmıyor veya kiralamıyoruz.

Üçüncü Taraf Reklamlar ve Çevrimiçi Davranışsal Reklamlar

Radiometer'e veya ziyaret ettiğiniz bir üçüncü taraf siteye sağladığınız bilgiler ya da internette gezinme aktiviteniz, satın alımlarınız ya da ilgi alanlarınız temel alınarak, Radiometer ürün ve hizmetlerinin çevrimiçi reklamları size göre özelleştirilmiş olarak üçüncü taraf web siteleri ve mobil hizmetlerinde gösterilebilir. Bu tür kişiye özel çevrimiçi reklamlar aşağıdakiler gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir:

 • Radiometer Sitelerimizde çerezler ve diğer izleme teknolojilerinden elde ettiğimiz kimlik belirtmeyen bilgileri reklam hizmeti tedarikçilerimizle paylaşabiliriz.
 • Bazı Radiometer Siteleri çevrimiçi davranışsal reklamcılığa katılmaktadır (buna bazen yeniden hedef reklam veya ilgi alanlarına dayalı reklam denir). Bu siteleri alt bilgideki "Reklam Seçimleri" bağlantısını kullanarak tanımlayabilirsiniz. Reklam ağı ortaklarımız Radiometer Sitelerine ve diğer üçüncü taraf web sitelerine çerez yerleştirme ve kullanma yoluyla aktiviteleriniz hakkında bilgi toplayabilir ve bunları ilgi alanlarınıza dayalı çevrimiçi reklamlar sunmak için kullanabilir. 
 • Bazı web tarayıcıları, tarayıcının iletişim kurduğu web sitelerine "izlenmek istemiyorum" sinyalleri gönderebilir. Bu Gizlilik Politikasının Yürürlüğe Girme Tarihi itibarıyla, bu sinyallere nasıl cevap verileceği konusunda henüz bir sektör standardı oluşturulmamıştır. Bu nedenle Radiometer şu anda bu sinyallere yanıt vermemektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, çevrimiçi davranışsal reklamlar sunmak için tarama geçmişinizi kullanan reklamcılardan adchoices adresini ziyaret ederek vazgeçebilirsiniz.
 

İştirakler, Bayiler ve Tedarikçiler

Ticari faaliyetlerimize yardımcı olan ve Radiometer'e hizmet sağlama sırasında sizin Kişisel Verilerinize erişmesi gerekebilen tedarikçiler ve iştirakçilerle ilişkilerimiz bulunmaktadır. Bu tarafların Kişisel Verilerinizi Radiometer ve ilgili bağlı şirketlerinin ticari faaliyetleriyle ilgisi olmayan herhangi bir amaç için kullanmasına izin vermeyecek ve toplanan Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde ele almalarını zorunlu kılacağız.

Ortak Markalı Siteler

Ortak veya “ortak markalı” olarak size içerik veya hizmet sunmak için başka şirketlerle ortaklık kurabiliriz. Ortak markalı web sitesinde, ekranınızda hem Radiometer logosunu hem de ortak marka iş ortağımızın logosunu görürsünüz. Bazı noktalarda bizimkinden farklı olabileceğinden, ortak marka iş ortağımızın kendi gizlilik politikalarını okumalısınız. Bu politikaları okumak, belirli bir siteye bilgilerinizi verip vermeme konusunda bilgilendirilmiş olarak karar almanıza yardımcı olacaktır.

Ürün Raporları

Ürünlerimizden birini kullanma deneyiminiz hakkında Radiometer ile iletişim kurarsanız, sağladığınız bilgileri yasaların gerektirdiği şekilde ilgili düzenleyici devlet makamlarına raporlar göndermek için kullanabiliriz.

Yasal Haklar ve Yükümlülükler

Bazı sınırlı durumlarda, örn. ürünlerimizin güvenliğiyle ilgili resmi düzenleyici makamlara raporlama sorumluluğumuza uymak gibi yasal bir yükümlülük veya talebi yerine getirmek amacıyla, ya da Radiometer Sitelerinin bir veya daha fazlası üzerinden sağlanan hizmetleri de içerecek şekilde ürün serisi ya da bölümlerimizden birinin satışı ya da devriyle bağlantılı olarak, Radiometer'in Kişisel Verilerinizi bildirmesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda Kişisel Verilerinizi mümkün olduğunca koruyacak önlemler alacağız. Ayrıca Kişisel Verileri, kurallarımızı ihlal eden ya da yasadışı, başka şahıslara veya onların mülkiyetlerine zarar verici davranışlarda bulunan kullanıcıları soruşturmak ve yasal takibatını yapmak için kullanma hakkımız saklıdır.

Organizasyonda Değişiklik

Radiometer olarak satış, birleşme veya satın alma yoluyla işimizi yeniden organize etmeye veya elden çıkarmaya karar verirsek, Radiometer sizinle ilgili Kişisel Verileri gerçek veya olası alıcılarla paylaşabilir.  Tüm mevcut ve olası satın alıcıların, bu Kişisel Verileri bu bildirime uygun şekilde ele almalarını sağlayacağız.

Çocukların Gizliliği

Radiometer, Radiometer Sitelerinde çocuklardan bilerek herhangi bir Kişisel Veriyi doğrudan toplamaz ve kullanmaz (Radiometer'in "çocuk" tanımlaması 18 yaşın altındaki kişileri içerir). Bilgimiz dahilinde çocukların ürünlerimizi sipariş etmesine, bizimle iletişim kurmasına veya herhangi bir çevrimiçi hizmetimizi kullanmasına izin vermiyoruz. Eğer ebeveynseniz ve çocuğunuzun bize bilgi sağladığının farkına varırsanız, lütfen aşağıda belirtilen yöntemlerden biriyle bizimle iletişim kurun. Sizinle birlikte bu konuyu çözmeye çalışacağız.

Gizlilik Seçimleriniz

Muhafaza ettiğimiz Kişisel Verilerinizi görme ve bir kopyasını edinme ve ayrıca yanlış veya eksik Kişisel Verilerinizi düzeltmemizi isteme hakkına sahipsiniz.  
Bize sağlamış olduğunuz verileri makinede okunabilir bir formatta alma ve bu verileri başka bir denetmene aktarma hakkınız vardır. 
Ayrıca Kişisel Verilerinizin silinmesini veya işlenmesinin kısıtlanması isteyebilir ya da hakkınızdaki Kişisel Verilerin işlenmesine itirazda bulunabilirsiniz. 
Hakkınızdaki Kişisel Verilere erişmek, bir sorun, şikayet ya da düzeltme talebi bildirmek ya da belirli programlardan çekilmek için, lütfen:

 • Hukuk ve Uyumluluk ekibimizle kullandığınız Radiometer Sitesindeki "İletişim" bağlantısına tıklayarak irtibata geçin (lütfen konu başlığına "Gizlilik" yazın)
 • kullandığınız Radiometer mobil uygulamasından Radiometer iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşın
 • şu adresten e-posta göndererek bize ulaşın: privacy@radiometer.dk

Ayrıca aşağıdaki adrese bir mektup da gönderebilirsiniz:
Radiometer Medical ApS
Kime: Legal & Compliance (Privacy)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danimarka

Gizlilik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ya da doğrudan bizimle çözememiş olduğunuz bir sorun hakkında şikayette bulunmak isterseniz, lütfen varsa yerel veri koruma makamınızla irtibat kurun.

Radiometer ile tüm iletişimlerinizde lütfen e-posta adresinizi, web sitesinin adresini, mobil uygulamayı ve/veya Kişisel Verileri verdiğiniz ilgili Radiometer ürününü (örn. www.radiometer.com) ve talebinizin ayrıntılı bir açıklamasını sağlayın. Eğer Kişisel Verilerinizi silmek, değiştirmek veya düzeltmek ister ve bize e-posta yoluyla ulaşırsanız, lütfen e-postanın konu satırına "Silme Talebi" veya "Değiştirme/Düzeltme Talebi" yazın. Tüm makul taleplere zamanında yanıt vereceğiz ve bazı talepleri işleme alabilmek için sizden ayrıca kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz.

Radiometer maintains reasonable technical, administrative and physical controls to secure any Personal Data collected through the Radiometer Sites. However, there is always some risk that an unauthorized third party could intercept an Internet transmission, or that someone will find a way to thwart our security systems. We urge you to exercise caution when transmitting Personal Data over the Internet, especially your financial-related information. Radiometer cannot guarantee that unauthorized third parties will not gain access to your Personal Data; therefore, when submitting Personal Data to Radiometer Sites, you must weigh both the benefits and the risks.

Üçüncü Taraf Siteler ve Sosyal Medya Eklentileri

Bu Gizlilik Açıklaması, Radiometer Sitelerinin bağlantı verebileceği üçüncü taraf web siteleri için geçerli değildir. Radiometer Siteleri, bilgileri başkalarıyla kolayca paylaşabilmeniz için sosyal medya eklentileri kullanabilir (örn. Facebook "Beğen" düğmesi, "Twitter'da paylaş" düğmesi). Radiometer Sitelerini ziyaret ettiğinizde, sosyal eklentinin işletimcisi bilgisayarınıza veya diğer elektronik cihazlarınıza bir çerez yerleştirerek, işletimcinin Sitemizi daha önce ziyaret etmiş kişilerin tanımasına olanak sağlayabilir.  Radiometer Sitemizde gezindiğiniz sırada sosyal medya web sitesinde (örn. Facebook, Twitter) oturumunuz açık olursa, sosyal medya eklentisi söz konusu sosyal medya sitesinin Radiometer Sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgisini almasına olanak tanır. Sosyal medya eklentisi, sosyal medya web sitesinin Radiometer Sitemizdeki aktivitelerinizle ilgili bilgileri kendi sosyal medya web sitelerinin diğer kullanıcılarıyla paylaşmasına da izin vermektedir. Bu paylaşım ayarları sosyal medya web sitesi tarafından yönetilir ve o sitenin gizlilik politikasına tabidir.

Sitelerimize Küresel Erişim

Bu site Danimarka Radiometer'e aittir ve onun tarafından işletilmektedir, ancak sağladığınız bilgilere bu politikaya uygun şekilde diğer ülkelerdeki bağlı şirketlerimiz, bayilerimiz ve tedarikçilerimiz tarafından erişebilir olacaktır. Ayrıca bu siteyi Danimarka dışındaki bir ülkeden ziyaret ediyorsanız, bizimle olan iletişiminiz bilgilerin uluslararası sınırlar üzerinden aktarılmasına neden olacaktır.  Kişisel Veriler için yasal koruma düzeyi her ülkede aynı değildir; ancak bilgilerinizi güvende tutmak için bu Gizlilik Açıklamasına belirtilen güvenlik önlemlerini alacağız. Bu siteyi kullanmakla, Kişisel Verilerinizin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve iş faaliyetlerimiz sırasında bilgilerinizi aktarabileceğimiz diğer herhangi bir ülkede saklanabileceğini ve işlenebileceğini anlamış oluyorsunuz.

ABD Kaliforniya'da yaşayan kişiler için not  

ABD Kaliforniya medeni kanunu § 1798.83'ün bazı sınırlamalarına tabi olarak, Kaliforniya'da yaşayanlar bizden şunları sağlamamızı isteyebilir: (i) bir önceki  takvim yılında doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü taraflara açıklamış olduğumuz belirli Kişisel Veri kategorilerinin listesi , ve (ii) bu üçüncü tarafların kimliği. Bu talepte bulunmak için Kaliforniya'da yaşayanlar bize şu adresten ulaşabilirler: privacy@radiometer.dk

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

Kişisel Verileri sadece, bilgiler sizden toplandığı veya izin alındığı anda yürürlükte olan işbu Gizlilik Politikasında açıklanan şekilde kullanacağız. Ancak, uygulanabilir her türlü onay koşuluna tabi kalarak, bu Gizlilik Politikasının şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Gizlilik Politikasındaki her türlü değişiklik bu sayfaya yeni bir yürürlük tarihi ile yansıtılacaktır. Radiometer herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını düzenli olarak gözden geçirmenizi tavsiye eder. Radiometer Sitelerini kullanmaya devam ettiğinizde toplanacak her türlü Kişisel Veri, mevcut yayınlanan Gizlilik Politikasına uygun şekilde ele alınacaktır.

Gizlilik ve Güvenlik

İştirakleri ve şubeleriyle birlikte Radiometer Medical ApS ("Radiometer") olarak gizliliğinize saygı gösteriyor, ilişkimize değer veriyoruz ve gizliliğinizi korumaya bağlıyız. Müşterilerimiz ve Radiometer web sitelerinin ziyaretçileri açısından gizliliğin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Kişisel Verileri kullanımımız Gizlilik Politikamıza tabidir ve Radiometer web sitelerine erişmek ve onları kullanmakla bu Gizlilik Politikasına bağlı olmayı kabul ediyorsunuz.

Kimliğinizin tanımlanabileceği bilgileri Radiometer web sitelerine gönderdiğinizde, her ne kadar Radiometer dinleme veya yetkisiz erişimleri önlemek için koruyucu önlemler kullansa da, mutlak bir güvenlik garantisinin olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. ÇABALARIMIZA RAĞMEN OLABİLECEK DİNLEME VEYA YETKİSİZ ERİŞİM GİBİ BİR DURUMDA, RADIOMETER ÖNCEDEN BU TÜR BİR HASAR OLASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ OLSA BİLE, RADIOMETER BU TÜR DİNLEME YA DA YETKİSİZ ERİŞİMLERDEN VEYA BİR MÜŞTERİ YA DA KULLANICININ UĞRADIĞI DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA NEDENSEL HASARLARDAN (KÂR KAYBI DAHİL) SORUMLU OLMAYACAKTIR. RADIOMETER, HERHANGİ BİR MÜŞTERİNİN SAĞLADIĞI BİLGİLERİN İLETİŞİM DİNLEMESİ YA DA YETKİSİZ ERİŞİMDEN UZAK OLACAĞINA DAİR AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TAAHHÜTTE BULUNMAZ VE SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK AÇISINDAN HERHANGİ BİR ZIMNİ TAAHHÜT VERMEZ. HER MÜŞTERİ KENDİ ŞİFRESİNİN GİZLİLİĞİNİ KORUMAKTAN SORUMLUDUR.

 
 

© 2018 Radiometer Medical ApS. All rights reserved.