Troponin I | Troponin T | CKMB | Miyoglobin | NT-proBNP | CRP | βhCG | D-dimer | PCT

AQT90 FLEX immünolojik analiz cihazı ile hızlı prokalsitonin (PCT) testi

Radiometer’ ın akut bakım AQT90 FLEX prokalsitonin (PCT) testi, 21 dakikadan kısa sürede laboratuvar kalitesinde kantitatif sonuçlar sunarak, ciddi ve ölüm potansiyeli taşıyan sepsisin tanımlanmasına yardımcı oluyor

Prokalsitonin (PCT): sepsis teşhisine yardımcı

Radiometer, sepsisin erken teşhisi için önemli olan, kullanımı kolay, AQT90 FLEX PCT testini geliştirdi. Akciğer,meme, prostat kanseri ve HIV'den daha fazla sepsis vakası vardır [1].

Normalde, kanda çok düşük düzeylerde bulunan prokalsitonin (PCT), enfeksiyona yanıt olarak daha yüksek miktarlarda salınır, bu nedenle sepsis için bir risk göstergesi niteliğindedir. •’in üzerinde negatif öngörü değeriyle, PCT’nin bakteriyel sepsis tanısına yardım eden en hassas biyobelirteç olduğu geniş çevrelerce kabul edilmiştir [2].

POC testlerine katılan değer

Yaşam şansını arttıran erken ve etkili tedavilerin uygulanmasına ilişkin kılavuzlara rağmen, sepsis ile ilişkilendirilen mortalite ve morbidite oranları diğer tüm enfeksiyona bağlı durumlardan daha yüksek kalmaya devam etmektedir [3].

Radiometer’ ın hızlı akut bakım AQT90 FLEX PCT testi (POC’ta veya laboratuvar ortamında EDTA veya lityum heparin tam kan veya plazma örneklerinde kantitatif prokalsitonin belirlemesi için in vitro tanısal test) sepsisin erken teşhisine yardımcı olması nedeniyle, acil departman ve yoğun bakım ünitesi çalışanları için önemli bir araçtır. Bu sayede klinisyenler antibiyotik tedavisine gecikmeden başlayabilir ve seçilen tedavinin hastanın septik durumunu azaltmadaki etkinliğini görebilirler.

Prokalsitonin düzeyleri yüksek olan ve sepsisten şüphelenilen fakat doğrulanmayan durumlarda, kanla taşınan mikroorganizmaların tanımlanmasına yönelik bir kan numunesi analizinin ardından antibiyotik tedavisi düşünülmelidir. Genel olarak bu da birkaç gün sürecek ve sıklıkla sistemik enflamasyonu veya organ yetmezliği başlangıcını yansıtmayan, zaman alıcı bir prosedür olan, kan kültürü analizini gerektirecektir. Buna karşın Radiometer’in AQT90 FLEX PCT testi, 21 dakikadan kısa bir sürede kan kültürü ile karşılaştırılabilir sonuçlar sunarak klinisyenlerin hasta tedavisini hızla optimize edebilmesine olanak tanır [2].

AQT90 FLEX Procalcitonin

AQT90 FLEX PCT testinin en önemli yararları şunlardır:

     
 • POC’ta, laboratuvar kalitesinde kantitatif prokalsitonin saptaması
 • 21 dakikadan kısa sürede sonuç
 • POC’ta hızlı PCT değeri
 • Tam kan (ön işlem gerekmez) veya plazma numunelerinin kullanımı
 • Kan kültürü ile mükemmel uyum
 • Piyasada sunulan diğer PCT testleriyle yüksek korelasyon.

 1. http://www.world-sepsis-day.org/?MET=SHOWCONTAINER&vCONTAINERID=11
 2. Riedel S. et al. Procalcitonin as a Marker for the Detection of Bacteremia
  and Sepsis in the Emergency Department . Am J Clin Pathol 2011;135:182-189
 3. Levy MM, Dellinger RP, Townsend SR, et al. The Surviving Sepsis Campaign: results of an international guideline-based performance improvement program targeting severe sepsis. Intensive Care Med 2010;36:222–31

 

Bu web sitesinde tanımlama bilgileri kullanılmaktadır

Tanımlama bilgisi kullanımı